dESIGN by Vladimir
KALVARIJA - izgradio ju je Lokvarac Ivan Pleše 1875. godine.

     Kalvarija je obnovljena 2009. godine. Obnovljene su stube koje vode ka vrhu,
izgrađene su sve točke križnog puta, a uvedena je i električna energija, tako da ju je
sada moguće pohoditi i noću.

     Kalvarija osim što je vjerski objekat ujedno služi kao i vidikovac koji pruža
predivan pogled na Lokve.
Kalvarija 1
Kalvarija 2
Kalvarija 3
Kalvarija 4
Kalvarija 5
Kalvarija 6
Kalvarija 7
Kalvarija 8
Kalvarija 9
Kalvarija 10
Kalvarija 11
Kalvarija 12